Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Naftas produktu atdalītāji

Notekūdeņi, kas satur naftas produktus, rada risku gan dabai, gan cilvēkiem. Turklāt mazas daļiņas pielīp kanalizācijas cauruļu iekšējām sienām, aizsērējot notekūdeņu caurules un dažreiz pat izraisot eksplozijas risku.

ACO ir plašs naftas eļļas atdalītāju klāsts, kas nodrošina efektīvu notekūdeņu attīrīšanu. ACO naftas eļļas separatori atbilst EN 858. Kvalitatīvs, tehniski stabils atdalīšanas aprīkojums nodrošina, ka sistēma darbosies ilgu laiku un nevainojami, kā arī atbildīs Eiropas normām un vietējām prasībām un normām. ACO naftas eļļas atdalītāji ir izgatavoti no dažādiem materiāliem, kas pielāgoti klienta vajadzībām: dzelzsbetons, plastikāta un stiklšķiedra.

Oleopator-C-NST

 • Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs ar koalescento filtru.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase D 400 (līdz 40 tonnām).
 • Caurplūde no 4-6 līdz 100 l/s

IZMANTOŠANA:

 • Ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai degvielas uzpildes vietās, degvielas uzpildes stacijās, transporta bāzēs, stavlaukumos un stāvvietu zonās, lidostās un līdzīgās vietās.
 • Tehnoloģisko notekūdeņu, no mehāniskajiem cehiem, automazgātavām un ražošanas tehnoloģisko sistēmu, attīrīšanai no naftas produktiem.

OBLIGĀTI PIRMS ATDALĪTĀJA JĀIERĪKO ATSEVIŠĶA NOSĒDUMU TVERTNE


Oleopator-C-FST

 • Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs ar koalescento filtru un integrētu nosēdumu tvertni.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase D 400 (līdz 40 tonnām).
 • Caurplūde no 3 līdz 50 l/s

IZMANTOŠANA

 • Ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai degvielas uzpildes vietās, degvielas uzpildes stacijās, transporta bāzēs, stavlaukumos un stāvvietu zonās, lidostās un līdzīgās vietās.
 • Tehnoloģisko notekūdeņu, no mehāniskajiem cehiem, automazgātavām un ražošanas tehnoloģisko sistēmu, attīrīšanai no naftas produktiem.

ACO Oleopator C-FST sortiments


Oleopator-Bypass-P-C-FST

 • Dzelzsbetona naftas produktu atdalītājs, ar integrētu koalescento filtru, intergrētu nosēdumu tvertni un apvadlīniju.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase D 400 (līdz 40 tonnām).
 • Nominālā caurplūde no 6 līdz 50 l/s, Maksimālā caurplūde no 60 līdz 300 l/s

IZMANTOŠANA

 • Ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai degvielas uzpildes vietās, degvielas uzpildes stacijās, transporta bāzēs, stavlaukumos un stāvvietu zonās, lidostās un līdzīgās vietās.

ACO Oleopator Bypass P-C-FST sortiments

Galvenā informācija

Naftas atdalītāju izmantošana ir noteikta DIN 1986-100, 6.2.3. Iedaļā: "Ja kanalizācijā var iekļūt benzīns vai naftas sķidrumi, īpaši, ja tie ir viegli uzliesmojoši vai var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru, aiz savākšanas punktiem jāuzstāda naftas produktu atdalīšanas sistēmas." Benzīna un naftas šķidruma novadīšana pilsētas kanalizācijā var piesārņot gruntsūdeņus un dzeramo ūdeni, īpaši nopietnos gadījumos, un radīt nopietnu kaitējumu augiem un dzīvniekiem. Visas šīs problēmas var novērst, izmantojot naftas atdalītāju, kas savāc naftas produktu šķidrumus un novērš to izplūšanu. Kad separatora tvertne ir pilnībā piepildīta, izplūdes atvere automātiski aizveras. Uzkrātos naftas šķidrumus regulāri savāc sertificēti pārstrādes uzņēmumi.

Darbības princips

Gravitācijas atdalīšanas metode: vieglo šķidrumu daļiņas paceļas augšpusē, nogulsnes nosēžas apakšā.

Nelieli naftas pilieni, kas dažāda blīvuma dēļ nav atdalījušies no ūdens, nogulsnējas uz filtra, kur tie savienojas viens ar otru.

Visā filtra elementā tiek sadalīti vieglu šķidrumu pilieni. Papildus mazie naftas pilieni tiek nepārtraukti absorbēti, un apvienojoties tie sabiezē un palielinās.

Kad vieglo šķidrumu slāņa biezums sasniedz maksimumu, lielie naftas pilieni atdalās no kopīgā filtra elementa un paceļas uz augšu atdaloties no ūdens.

Kad naftas šķidruma slānis sasniedz maksimālo slāņa biezumu, pludiņš aizver aizplūšanu, un piesārņotāji nevar noplūst.