Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Naftas produktu atdalītāji

Notekūdeņi, kas satur naftas produktus, rada risku gan dabai, gan cilvēkiem. Turklāt mazas daļiņas pielīp kanalizācijas cauruļu iekšējām sienām, aizsērējot notekūdeņu caurules un dažreiz pat izraisot eksplozijas risku.

ACO ir plašs naftas eļļas atdalītāju klāsts, kas nodrošina efektīvu notekūdeņu attīrīšanu. ACO naftas eļļas separatori atbilst EN 858. Kvalitatīvs, tehniski stabils atdalīšanas aprīkojums nodrošina, ka sistēma darbosies ilgu laiku un nevainojami, kā arī atbildīs Eiropas normām un vietējām prasībām un normām. ACO naftas eļļas atdalītāji ir izgatavoti no dažādiem materiāliem, kas pielāgoti klienta vajadzībām: dzelzsbetons, plastikāta un stiklšķiedra.

Oleopator-P

  • Plastikāta naftas produktu atdalītājs ar koalescenta fitru un integrētu nosēdumu tvertni
  • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase A15, B125 un D400.
  • Caurplūde no 3 līdz 10 l/s

IZMANTOŠANA

Oleopator P I klases eļļas separatori ir paredzēti uzstādīšanai zemē. Oleopator P naftas produktu atdalītāji ir paredzēti uzstādīšanai gruntī ārpus ēkām. Tie paredzēti rūpniecisko procesu notekūdeņu vai ar eļļu piesārņota, no attiecīgām necaurlaidīgām zonām satecējuša, lietus ūdens attīrīšanai un apkārtējo zonu aizsardzībai.

Aizsardzība pret augstu gruntsūdeņu līmeni
Atkarībā no lielākā pieļaujamā attāluma līdz ievada apakšai atdalītājus var ierīkot vietās, kur ūdens līmenis sasniedz zemes virsmu.

Montāžas vietā nav jāizmanto līdzekļi, kas paredzēti aizsardzībai pret gruntsūdeņu līmeņa celšanos, piem., enkurēšana.


Oleopass-P

  • Plastikāta naftas produktu atdalītājs, ar integrētu koalescento filtru, intergrētu nosēdumu tvertni un apvadlīniju.
  • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase A15, B125 un D400.
  • Nominālā caurplūde no 3 līdz 10 l/s, Maksimālā caurplūde no 15 līdz 50 l/s

IZMANTOŠANA

Oleopator P naftas produktu atdalītāji ar pārplūdes līniju ir paredzēti uzstādīšanai gruntī ārpus ēkām. Tie paredzēti ar eļļu piesārņota no necaurlaidīgām zonām satecējuša lietus ūdens attīrīšanai vai izlijuša šķidruma aizturēšanai un apkārtējo zonu aizsardzībai. Atdalītāju ar pārplūdes līniju nav iespējams izmantot rūpniecisko procesu, automobiļu mazgāšanas, ar eļļu pārklātu daļu mazgāšanas vai citu avotu, piem., degvielas uzpildes staciju, notekūdeņu apstrādei.

Aizsardzība pret augstu gruntsūdeņu līmeni

Atkarībā no lielākā pieļaujamā attāluma līdz ievada apakšai atdalītājus var ierīkot vietās, kur ūdens līmenis sasniedz zemes virsmu.

Montāžas vietā nav jāizmanto līdzekļi, kas paredzēti aizsardzībai pret gruntsūdeņu līmeņa celšanos, piem., enkurēšana.


Galvenā informācija

Naftas atdalītāju izmantošana ir noteikta DIN 1986-100, 6.2.3. Iedaļā: "Ja kanalizācijā var iekļūt benzīns vai naftas sķidrumi, īpaši, ja tie ir viegli uzliesmojoši vai var radīt sprādzienbīstamu atmosfēru, aiz savākšanas punktiem jāuzstāda naftas produktu atdalīšanas sistēmas." Benzīna un naftas šķidruma novadīšana pilsētas kanalizācijā var piesārņot gruntsūdeņus un dzeramo ūdeni, īpaši nopietnos gadījumos, un radīt nopietnu kaitējumu augiem un dzīvniekiem. Visas šīs problēmas var novērst, izmantojot naftas atdalītāju, kas savāc naftas produktu šķidrumus un novērš to izplūšanu. Kad separatora tvertne ir pilnībā piepildīta, izplūdes atvere automātiski aizveras. Uzkrātos naftas šķidrumus regulāri savāc sertificēti pārstrādes uzņēmumi.

Darbības princips

Gravitācijas atdalīšanas metode: vieglo šķidrumu daļiņas paceļas augšpusē, nogulsnes nosēžas apakšā.

Nelieli naftas pilieni, kas dažāda blīvuma dēļ nav atdalījušies no ūdens, nogulsnējas uz filtra, kur tie savienojas viens ar otru.

Visā filtra elementā tiek sadalīti vieglu šķidrumu pilieni. Papildus mazie naftas pilieni tiek nepārtraukti absorbēti, un apvienojoties tie sabiezē un palielinās.

Kad vieglo šķidrumu slāņa biezums sasniedz maksimumu, lielie naftas pilieni atdalās no kopīgā filtra elementa un paceļas uz augšu atdaloties no ūdens.

Kad naftas šķidruma slānis sasniedz maksimālo slāņa biezumu, pludiņš aizver aizplūšanu, un piesārņotāji nevar noplūst.

Oleopass NS3/15/670, slodzes klase A15pdfdwg
Oleopass NS3/15/670, slodzes klase D400pdfdwg
Oleopass NS6/30/1210, slodzes klase A15pdfdwg
Oleopass NS6/30/1210, slodzes klase D400pdfdwg
Oleopass NS10/50/1080, slodzes klase A15pdfdwg
Oleopass NS10/50/1080, slodzes klase D400pdfdwg
Oleopator NS3/950, slodzes klase D400pdfdwg
Oleopator NS6/1210, slodzes klase D400pdfdwg
Oleopator NS10/1080, slodzes klase D400pdfdwg