Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Naftas produktu atdalītāji

Notekūdeņi, kas satur naftas produktus, rada risku gan dabai, gan cilvēkiem. Turklāt mazas daļiņas pielīp kanalizācijas cauruļu iekšējām sienām, aizsērējot notekūdeņu caurules un dažreiz pat izraisot eksplozijas risku.

ACO ir plašs naftas eļļas atdalītāju klāsts, kas nodrošina efektīvu notekūdeņu attīrīšanu. ACO naftas eļļas separatori atbilst EN 858. Kvalitatīvs, tehniski stabils atdalīšanas aprīkojums nodrošina, ka sistēma darbosies ilgu laiku un nevainojami, kā arī atbildīs Eiropas normām un vietējām prasībām un normām. ACO naftas eļļas atdalītāji ir izgatavoti no dažādiem materiāliem, kas pielāgoti klienta vajadzībām: dzelzsbetons, plastikāta un stiklšķiedra.

Oleopator G

 • GRP (stikla šķiedras) naftas produktu atdalītājs ar integrētu smilšu nosēddaļu.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase A15, B125 un D400.
 • Caurplūde no 3 līdz 50 l/s

IZMANTOŠANA:

Oleopator G I klases naftas atdalošie separatori ir paredzēti uzstādīšanai zemē. Oleopator G naftas produktu atdalītāji ir paredzēti uzstādīšanai gruntī ārpus ēkām. Tie paredzēti rūpniecisko procesu notekūdeņu vai ar eļļu piesārņota, no attiecīgām necaurlaidīgām zonām satecējuša, lietus ūdens attīrīšanai un apkārtējo zonu aizsardzībai.

ACO Oleopator G (angļu valodā)


Oleopator-Bypass-G-FST

 • Stiklšķiedras naftas produktu atdalītājs ar koalescento filtru un integrētu nosēdumu tvertni.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase no A15 līdz D400 (līdz 40 tonnām).
 • Nominālā Caurplūde no 3 līdz 30 l/s, Maksimālā caurplūde no 60 līdz 300 l/s

IZMANTOŠANA

Oleopator-Bypass-G-FST naftas produktu atdalītāji ar pārplūdes līniju ir paredzēti uzstādīšanai gruntī ārpus ēkām. Tie paredzēti ar eļļu piesārņota no necaurlaidīgām zonām satecējuša lietus ūdens attīrīšanai vai izlijuša šķidruma aizturēšanai un apkārtējo zonu aizsardzībai. Atdalītāju ar pārplūdes līniju nav iespējams izmantot rūpniecisko procesu, automobiļu mazgāšanas, ar eļļu pārklātu daļu mazgāšanas vai citu avotu, piem., degvielas uzpildes staciju, notekūdeņu apstrādei.

ACO Oleopator-Bypass-G-FST (angļu valodā)

Oleopator-G-H

 • Stiklašķiedras naftas produktu atdalītājs ar koalescento filtru.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase no A15 līdz D400 (līdz 40 tonnām).
 • Caurplūde no 40 līdz 100 l/s

IZMANTOŠANA:

 • Ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai degvielas uzpildes vietās, degvielas uzpildes stacijās, transporta bāzēs, stavlaukumos un stāvvietu zonās, lidostās un līdzīgās vietās.
 • Tehnoloģisko notekūdeņu, no mehāniskajiem cehiem, automazgātavām un ražošanas tehnoloģisko sistēmu, attīrīšanai no naftas produktiem.

ACO Oleopator-G-H (angļu valodā)


Oleopator-Bypass-G-H

 • Stiklašķiedra naftas produktu atdalītājs, ar integrētu koalescento filtru, intergrētu nosēdumu tvertni un apvadlīniju.
 • Uzstādīšana gruntī. Slodzes klase no A15 līdz D400 (līdz 40 tonnām).
 • Nominālā caurplūde no 40 līdz 100 l/s, Maksimālā caurplūde no 200 līdz 1000 l/s

IZMANTOŠANA

 • Ar naftu piesārņota lietus ūdens attīrīšanai degvielas uzpildes vietās, degvielas uzpildes stacijās, transporta bāzēs, stavlaukumos un stāvvietu zonās, lidostās un līdzīgās vietās.

ACO Oleopator-Bypass-G-H (angļu valodā)