Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO kantaino lūku vāku sērija ir ideāls risinājums tehnisko mezglu nosegšanai, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi pie komunikācijas mezgliem un iekārtām to apkopes vai remont laikā. Pateicoties lielam atveres laukumam, šādas lūkas būs noderīgas gan sabiedriskās, gan rūpnieciskās, gan privātās zonās. Tām ir piemēroti dažādiem lietojumiem, piemēram, kabeļu kanāliem satiksmes zonās, sūkņu stacijas, elektro instalācijas, dažādas iekārtas, kuras ir jāaizsargā no netīrumu iekļūšanas.