Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Underhåll förlänger livslängden

Tillsyn
Genom täta kontroller av dina ACO-produkter upptäcker du eventuella brister och fel i ett tidigt skede och säkerställer längre livslängd. Vi ger dig åtgärdsförslag och rekommendationer för drift och skötsel. ACO Nordic erbjuder olika paketlösningar beroende på miljö. Dessa genomförs på plats av våra servicetekniker. Tillsyn utförs enligt SS-EN 858 och DIN 1999–100. För avskiljare finns 6-månaders tillsyn. För pumpstationer finns 3-månaders tillsyn för kommersiell verksamhet, 6-månaders tillsyn för flerfamiljshus och 12-månaders tillsyn för enfamiljshus.

Reparation
Om din anläggning behöver lagas reparerar vi anläggningen. Vi servar samtliga ACO-produkter.

Kontroll
ACO erbjuder 5-årskontroll för olje- och fettavskiljare. Denna inkluderar besiktning och certifiering mot myndighets- och normkrav. Med en godkänd 5-årskontroll kan du känna dig trygg. Du har en fungerande anläggning, förbättrad totalekonomi och ett bevis på att du skonar miljön.

ACO Box Concept Service
TOP