Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Få rådgivning och vägledning i ditt projekt

Vi ger dig teknisk support
ACO Nordic erbjuder dig rådgivning och vägledning i samband med din projektering. Använd våra dimensioneringsverktyg, ladda ner tekniska handledningar och studera våra referensprojekt.

Planera ditt projekt
Kontakta ACO Nordics tekniska support innan du startar upp ett större projekt eller lämnar anbud. Vi hjälper dig hitta ACO:s motsvarighet till föreskriven produkt, du får hjälp med dimensionering, ritningar och information för programtext för förskrivning. Vi ger dig råd om lagstiftning och kvalitetskrav och hjälp med ansökan om godkännande hos lokala myndigheter. Projektering av säkra lösningar för hantering av vatten är komplext. Markavvattning ska i möjligaste mån utformas som kompletta system, från uppsamling och rening till magasinering och utsläpp av vattnet.

Dimensionering
ACO hjälper dig med dimensionering och förbereder nödvändiga ritningar och relevant dokumentation. Många parametrar påverkar beräkning och dimensionering av avvattning, fett- och oljeavskiljning samt magasinering eller fördröjning av vatten. Läs mer om hur du dimensionerar för linjeavvattning, fettavskiljare eller oljeavskiljare.


Kontakta oss
TOP