Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Med korrekt uträkning får du rätt produkt

Dimensionera med våra verktyg
Med vår beräkningsmetod kan du räkna ut mängden linjeavvattning du behöver. Du kan också få hjälp att dimensionera fett- och oljeavskiljare med våra dimensioneringsverktyg.

Använd Google Chrome som webbläsare.

Uppbyggnad av linjeavvattningssystem
Ett avvattningssystem består av moduler och kan delas in i olika sektioner. När du ska sätta ihop ett system finns det ett antal frågor du behöver ha svar på.

Val av ränna
Val av ränna utgörs inte enbart av skillnader i längd, bredd och höjd. För att upprätthålla ett jämnt och fint vattenflöde oberoende vattenmängd finns det avvattningsrännor med olika falltyper.

1. Ränna utan fall

Ränna utan fall fungerar vid normala vattenflöden. Denna ränna kan byggas i oändliga längder och är enkel att installera.

2. Ränna med fall
Vid mindre flöde av vatten kan du förstärka vattnets rörelse genom att använda en ränna med fall. Som mest kan denna ränntyp bestå av 10 fallsektioner. För att förlänga en ränna ytterligare kan du kombinera med rännmoduler utan fall alternativt trappfall som placeras efter de 10 fallsektionerna.

3. Ränna med trappfall
Trappfall används för att öka kapaciteten och flödeshastigheten i rännan. Rännsektionerna blir djupare.


Falltyper ACO Multiline Seal in.Tre metoder för dimensionering
Enligt normen SS-EN 1825-2 finns det tre metoder för dimensionering av fettavskiljare. Använd ACO:s dimensioneringsverktyg och beräkna den nominella storleken (NS) för avskiljaren. För ytterligare produktinformation besök fettavskiljare.Börja dimensionera
Anpassa efter önskemål
Storleken på oljeavskiljaren styrs av SS-EN 858–2. Använd vårt beräkningsverktyg och anpassa dimensioneringen efter önskat applikationsområde. För mer information om produkterna besök oljeavskiljare.Börja dimensionera

Vill du veta mer?TOP