Sundbybergs begravningsplats

Avvattning för en rofylld miljö
Sundbybergs begravningsplats ligger vackert beläget i anslutning till Lötsjön. Platsen är en promenadvänlig park med variationsrik växtlighet och med gravplatser i olika utseenden. Miljön är rofylld och välkomnande. I förvaltningslokalerna som ligger i parken har tiden stått still lite väl länge och behöver därför uppdateras. Dessa uppfyller inte längre dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Dessutom är ytorna alltför små.

Därför beslutade kyrkorådet 2014 att nya förvaltningslokaler ska byggas. För att spara tid och minimera störningar på begravningsplatsen väljs en konstruktion som tillverkas i sektioner på fabrik. En utmaning är att flera kullar lutar ned mot administrationsbyggnaden som vid kraftig nederbörd kan utsättas för översvämning. Därför blir fasadavvattning särskilt viktig. Denna lösning levereras av ACO. 


Information:

Projekt: Sundbybergs begravningsplats
Plats: Sundbyberg, Stockholm
Entreprenadform: Generalentreprenad

Byggherre: Svenska Kyrkan
Entreprenör: Markona
Konsult: Structor Uppsala
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Landskapsarkitekt: Temagruppen Sverige

Våra produkter:
ACO Multiline V100S: 60 m
ACO Freestylegaller 'Running dog': 60 m

Status: färdig 2017


 

Picture gallery
TOP