Contact
  • Grozs ir tukšs
Lejuplādēt

ACO maija ziņas 2018

MĒNEŠA TĒMA! ACO naftas produktu atdalītāji - rūpes par drošu vidi

 

Naftas Atdalītājs

Labdien!
Mūsu ikdienas dzīve nav iedomājama bez naftas produktiem. Visbiežāk ar tiem asociējam degvielu, kuru izmanto mūsu automašīnu iekšdedzes dzinēji, tomēr nevajadzētu aizmirst, ka arī motoreļļas un smērvielas ir veidotas uz naftas bāzes. Runājot par notekūdeņiem, tieši degviela un smērvielas visbiežāk, nelielos daudzumos nonāk vidē. Neskatoties uz nosacīti nelieliem daudzumiem, tie tomēr var nodarīt kaitējumu apkārtējai videi, piesārņojot grunti un gruntsūdeņus. Tieši tāpēc šo vielu savākšanai ir pievērsta salīdzinoši liela uzmanība.


Naftas produktus, kas nonākuši kanalizācijas sistēmas notekūdeņos ir nepieciešams atdalīt un uzkrāt, lai pēc tam tos varētu savākt un utilizēt. Tieši šim nolūkam tiek izmantotas speciālas iekārtas –  naftas produktu atdalītāji. Iekārtas nav aprīkotas ar sarežģītiem mehānismiem, bet pateicoties vielu blīvumu atšķirībai, gravitātei un laikam, tās noslāņojas tvertnē, ļaujot attīrītam ūdenim plūst tālāk, bet naftas produktiem uzkrāties tvertnes augšējā daļā. Vienlaicīgi nostādinās ne tikai naftas produkti, bet arī smagās vielu daļiņas un smiltis, kas nogulsnējas tilpnes apakšējā daļā, kas speciāli paredzēta šim nolūkam. Svarīgs faktors ir laiks, kas nepieciešams noslāņošanās procesā.
Eiropas Savienībā naftas produktu iekārtu ražošanu un testēšanu nosaka normatīvs LVS EN858, kas iedala naftas atdalītājus pēc to veiktspējas, kā arī divās attīrīšanas klasēs: I klase, kuras attīrīšanas veiktspēja ir līdz 5 mg/l un procesa nodrošināšanai būs nepieciešams izmantot koalescences filtrus, un II klases naftas atdalītāji ar attīrīšanas veiktspēju līdz 100 mg/l, kur šie filtri netiek izmantoti. Koalescences filtrs ir materiāls, kas uz savas virsmas savāc nelielās naftas produktu daļiņas. Tām apvienojoties un izveidojoties lielākām naftas produktu daļiņām, palielinās to masu atšķirība attiecībā pret ūdeni, un arī šīs daļiņas noslāņojas, tādejādi panākot augstāku attīrīšanas pakāpi.

ACO Oleosmart Mechelen 15
 
Naftas produktu atdalītāju izmantošana Latvijā
Naftas produktu atdalītāju izmantošana nav skaidri noteikta likumdošanā un tas lielā mērā ir balstīts uz pašvaldību saistošiem noteikumiem un/vai Vides pārvaldes noteiktām prasībām, līdz ar to šo iekārtu izmantošanas kritēriji atšķiras dažādās pašvaldībās. Piemēram, Rīgas pašvaldība ir noteikusi, ka automašīnu stāvvietām pārsniedzot piecdesmit vietas, ir nepieciešams lietus ūdeņus savākt lietus ūdens kanalizācijas sistēmās un attīrīt, savukārt Mārupes pašvaldības noteikumos ir teikts, ka veidojot stāvvietas desmit mašīnām būs nepieciešams izmantot šādas iekārtas. Taču stāvvietas nav vienīgais faktors, kas noteikts nepieciešamību izmantot naftas produktu atdalītājus. Tāpat šo iekārtu izmantošanas prasībai ir pakļauti benzīntanki, naftas pārkraušanas termināli, industriālie parki, ostas un lidostas, auto remonta darbnīcas, auto mazgātavas, kas ievērojami paplašina šo iekārtu pielietojamību. Lai arī vairums gadījumos pašvaldības nenosaka kuras klases naftas atdalītājus ir jāizmanto, II klases naftas produktu atdalītāji Latvijas apstākļos praktiski netiek izmantoti. No materiāla viedokļa, parasti šo iekārtu ražošanai tiek izmantoti trīs veida materiāli: betons, plastikāts vai metāls un norma katram no šiem materiāliem izvirza noteiktas prasības, ko būtu nepieciešams ievērot. Piemēram, ja iekārta ir veidot no armēta betona, tad betonam, kura stiprība arī ir noteikta ar LVS EN858-1, ir jānosedz armatūra vismaz 20 mm uz visām pusēm. Tāpat iekārtām saskaņā ar Eiropas Savienības normatīva LVS EN858-1 6.5.3. punktu, vajadzētu būtu aprīkotām ar automātiskās aizdares sistēmu, kas iekārtu, netīrīšanas gadījumā, noslēdz izvadu un neļauj nedz naftas produktiem, nedz notekūdeņiem nonākt tālāk kanalizācijas sistēmā. Šis ir būtisks aizsardzības elements, ko dažkārt Latvijā neizmanto, paļaujoties tikai uz naftas produktu līmeņa sensoriem un signalizācijām, tomēr cilvēciskā faktora ietekmē, bieži šie sensori iziet no ierindas, kas iztrūkstot aizdares sistēmai ļauj naftas produktiem nonākt kanalizācijas sistēmā paaugstinātā koncentrācijā.Naftas produktu atdalītāji ir būtisks vides aizsardzības elements, kuru izmantošanai Latvijā tiek izvirzītas, salīdzinoši ar kaimiņvalsti Lietuvu, stingras prasības no Vides reģionālām pārvaldēm, kā arī pašvaldībām. Tajā pat laikā ir pierādījies, ka nedz pašvaldībā, nedz Vides reģionālām pārvaldēm nav nedz finansiālu, nedz cilvēku resursu, lai šo iekārtu izmantošanu spētu kontrolēt, katrai paļaujoties vienai uz otru šajā jautājumā. Pat jautājumā, kas saistīts ar iekārtu Ekspluatācijas īpašības deklarācijām un CE marķējumiem nav skaidri noteikts, ja tas atsevišķi netiek iestrādāts projekta specifikācijā vai tehniskos uzdevumos. Mēs saucam sevi par vienu no zaļākām valstīm pasaulē, bet vai tiešām tādi esam?
Raimonds Stumburs
ACO Nordic vadītājs

ACO NAFTAS ATDALĪTĀJI

 

ACO AKTUALITĀTES!