Contact
  • Grozs ir tukšs
Lejuplādēt

ACO maija ziņas 2017

2017. ACO Nordic maija ziņas

Mēneša tēma! Līnijveida ūdens novadīšanas sistēmas pret punkt veida sistēmām

Pelke -gulija

Sveicināti!

Ministru kabineta noteiktumi Nr. 240 no 30.04.2013 p.200 nosaka “Atklātās autonovietnes, kas paredzētas vairāk nekā 50 transportlīdzekļiem, paredz lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu lietusūdeņu kanalizācijas sistēmā.”
Viena no šīs sistēmas sastāvdaļām,  ir lietus ūdens uztvērēji, kas nosacīti var tikt iedalīti punktveida sistēmās un līnijveida sistēmās. Visplašāk Latvijas apstākļos izmanto punktveida sistēmas, pieņemot kā aksiomu, ka šādas sistēmas izmantošana ir lētāka, ātrāk un vieglāk izbūvējama, un iznākumā racionālākā. Tomēr vai tā tas patiešām ir?


Punktveida sistēma parasti sastāv no vairākām gūlijām, kuras vienmērīgi tiek izvietotas pa izbūvējamo laukumu. Ir aprēķināts, ka viena gūlija, kuras uztveršanas laukums ir 400x400 mm, spēj apkalpot no 360 līdz 400 m2, kas nozīmē, ka teritorijā, kuras kopējā platība ir 4000 m2, būtu nepieciešamas vismaz desmit gūlijas.  Lai gūlijas spētu savākt lietusūdeņus, uz katru no tām ir nepieciešams veidot līdz pat četriem slīpumiem, veidojot nevienmērīgu laukumu ar viļņveidīgu virsmu. Šādas virsmas izveide var būt salīdzinoši sarežģīta un var prasīt papildus izmaksas izbūves procesā. Turklāt ar gūlijām, kuru funkcija ir lietusūdeņu savākšana,  un ar slīpuma izveidošanu, kas nodrošina šo procesu, būs par maz. Papildus iepriekš minētam, ir nepieciešams lietus kanalizācijas caurules, kas veic lietusūdeņu novadīšanu uz kolektoru.  Lai izveidotu ūdens novadīšanu paštecē, caurules jāiebūvē noteiktā slīpumā, kam, saskaņā ar būvnormatīvu vajadzētu būt 1,5-2% slīpumā. Tas nozīmē, ka katras caurules metrs iebūves dziļumu palielina par 1,5-2m. Pie lieliem cauruļu attālumiem iebūves dziļums var ievērojami palielināties un bez papildus risinājumiem, radīt tehniskas problēmas citu iekārtu, kā naftas atdalītāju un/vai akumulācijas sistēmu izbūvei. Papildu tam, cauruļu pagrieziena punktos papildus nepieciešams izbūvēt skatakas, kas ekspluatācijas laikā palīdzēs izvērtēt sistēmas tīrīšanas nepieciešamību un nodrošinās piekļūšanu pazemes komunikācijām tīrīšanas un apkopes procesa laikā. Turklāt, lai spētu iztīrīt šādu sistēmu ir nepieciešams izmanto CCTV kameras un hidrodinamiskās iekārtas, kas to apkopi padara sarežģītāku.
Ņemot vērā iepriekš minēto, punktveida sistēmas izbūve prasa papildus izmaksas kā būvniecības procesā, tā arī ekspluatācijas laikā.  

Savukārt, līnijeida ūdens novadīšanas kanāli apvieno gan gūlijas, gan cauruļu funkciju. Turklāt līnijveida sistēmai, ja neskaita pieslēgumu pie kolektora, nav pazemes komunikācijas, kas nozīmē, ka inspekcijai un apkopei standarta sistēmas gadījumā nav nepieciešamas nedz CCTV kameras, nedz hidrodinamiskās mašīnas. Papildus tam, ņemot vērā to, ka līnijveida lietusūdeņu sistēma ir virszemes sistēma, lai novadītu lietusūdeņus, nav nepieciešams veidot cauruļu sistēmām raksturīgo 1,5-2% slīpumu, kas ļauj sistēmas izbūvēt ievērojami seklāk. Runājot par slīpumu, kā piemēru izmantojot laukumu ar taisnstūra formu, kura pieņemtais laukums ir 40 x 100 m (4000 m2), desmit gūliju vietā tiek izmantots 100 m kanālu. Atkarībā no līnijas izvietojuma (laukuma vidū vai malā) var būt nepieciešams divi vai pat viens slīpums uz līniju, veidojot ieslīpu un līdzenu virsmas laukumu.
Uz līnijveida sistēmām, atšķirībā no punktveida sistēmām, par kurām runā EN124 norma, attiecās LVS EN1433. Turklāt LVS EN1433 ir harmonizētā norma, kas nozīmē, ka līnijveida sistēmām ir jābūt marķētām ar CE marķējumu un par izstrādājumiem ir izsniedzama “Ekspluatācijas īpašības deklarācija”. Saskaņā ar minēto normu, kanāli tiek iedalīti “I-tipa” un “M-tipa” kanālos. Visplašāk tiek izmantoti “M-tipa” kanāli, tomēr  der atcerēties, ka “M-tipa” kanāliem, lai tie spētu noturēt deklarēto slodzes klasi, ir nepieciešams stingri ievērot ražotāja instalācijas ieteikumus, kas paredz to, ka zem un ap kanāliem ir nepieciešams slodzi izkliedējoša pamatne, kas veidota ar noteiktas markas betonu. Atkarībā no deklarētās slodzes klases, šī pamatne var sasniegt 250 mm. Bieži vien, tieši šis aspekts ir klupšanas akmens līnijveida sistēmas izbūvē, kas var novest pie līnijveida sistēmas neatbilstību ekspluatējamai slodzes, kas noved pie kanālu daļēja vai pilnīga sabrukuma.
“I-tipa” kanāliem instalācija ir šķietami vienkārša, jo tiem nav nepieciešams slodzes izkliedējošais betonējums, iztiekot vien ar noblietētu pamatni. Tomēr “I-tipa” sistēmas kanāli parasti ir veidoti no cementbetona, to gabarīti ir ievērojami lielāki un to masa, lai nodrošinātu slodzes izturību, ir ievērojami lielāka, kas rada papildus izmaksas gan transportēšanā, gan uzstādīšanas procesu laikā, kā rezultātā šo kanālu izmantošana objektos ir salīdzinoši niecīga.

ACO LĪNIJVEIDA ŪDENS SAVĀKŠANAS SISTĒMAS

 

ACO AKTUALITĀTE!

Slider -BIM-1220px -450px

Domājot par projektētāju un arhitektu ērtībām arī ACO produktu rasējumi pieejami BIM programmatūrā. Ja vēlaties saņemt informāciju par atjauninājumiem, pievienotajiem produktiem, aizpildiet nepieciešamo informāciju ACO Haustechnik mājas lapā. 

AIZPILDĪT ANKETU

 

ACO PROJEKTOS!

Rezekne _Brickslot

Rēzeknē, projektā "Piemiņas vieta par godu Latgales kongresa simtgadei", Atbrīvošanas alejā 61,  teritorijai ap dekoratīvo baseinu un strūklaku, ūdens novadīšanai izvēlēts ACO Brickslot - diskrēts un elegants ūdens novadīšanas risinājums. Sistēma pilnībā iekļaujas kopējā laukuma arhitektonikā, tajā pat laikā neaizmirstot pildīt savu galveno funkciju - ūdens novadīšanu.

VAIRĀK PAR BRICKSLOT