Contact
 • Grozs ir tukšs
Lejuplādēt
Naftas atdalītāji - uzstādāmi gruntī

Oleopass P ar apvadlīniju - Class I

Pielietojums
 • Lidostas
 • Loģistikas teritorijas
 • Autostāvvietas
 • Teritorijas ar pastāvīgu smago mašīnu satiksmi
 • Tuneļi
 • Pārkraušanas termināli
 • Garāžas
 • Apkopes teritorijas
 • Mazgāšanas teritorijas
 • Motosporta kompleksi

Naftas produktu atdalītājs - Class I saskaņā ar EN 858

Ja minerālās eļļas vai vieglie minerālie šķidrumi, it īpaši tie, kas ir viegli uzliesmojoši vai veido sprādzienbīstamu atmosfēru, var nokļūt kanalizācijas sistēmā, aiz drenāžas sistēmas punktiem ir jāuzstāda vieglo šķidrumu separatoru sistēma. Tas attiecas, piemēram, uz degvielas uzpildes stacijām, autostāvvietām, garāžām, ceļiem, dažāda veida automašīnu mazgātuvēm, automašīnu tehniskās apkopes stacijām, izgāztuvēm, dīzeļelektro un kompresoru stacijām, katlu mājām un naftas produktu termināļiem.

OLEOPASS-P ir atdalītājs ar pavadlīniju, kur plūsmas regulēšana tiek veikta pilnībā bez kustīgām daļām. Lielu platību drenāžā, kur pastāv liels lietusūdeņu plūsmas risks, ieteicams uzstādīt sistēmu ar apvadlīniju, kas pārslogojuma gadījumā novada pārpalikumu garām atdalītājam.

Neliela lietus nokrišņu gadījumā 100% no plūsmas tiek novadīta atdalītājā ar maksimāli noteikto kapacitāti 20%, kā rezultātā tiek attīrīti 85–95% no gada nokrišņu daudzuma.

Atdalītāji ir izgatavoti no PEHD un aprīkoti ar integrētu smilšu nosēddaļu, koaliscējošais filtrs ir viegli izņemams un tīrāms.

OLEOPASS-P ir smaku necaurlaidīgs un braucamajai daļai piemērots.

Oleopass P apakšdaļa

 • Polietilēna tvertne ar nosēddaļu.
 • Ievads un izvada īscaurule.
 • Izņemams koaliscējošais filtrs.
 • Pludiņš - automātiskai izvada aizvēršanai.

 Oleopass P augšdaļa

 • Čuguna vāks no A15 - D400.
 • Pagarinošā šahta, lai pielāgotos kanalizācijas cauruļvadu pieslēgšanas augstumam.
 • Naftas produktu līmeņa signalizators.
 • Smilšu/nosēdumu līmeņa signalizators.
 • Atvēršanas instruments vākam.
 • Paraugu ņemšanas šahta.
 • Betona paaugstinošie elementi.